De blog van de verwarmingsexperts
14/10/2019

Kosten voor warmtepompen: hoe rendabel zijn de moderne verwarmingstechnieken.

Bij het kiezen van een nieuwe warmtepomp dient u rekening te houden met enkele belangrijke criteria. De keuze van de warmtebron heeft een grote impact op de kosten, de functies en het vermogen. Ook de prijzen voor de aanschaf en de kosten voor de aansluiting, verschillen. Hier krijgt u een eerste overzicht van de verschillende kosten bij warmtepompen.

Kosten bij warmtepompen: Wanneer is het plaatsen van een warmtepomp de moeite waard?

Warmtepompen gebruiken als warmtebron de gratis energie uit de lucht, de bodem of het grondwater haalt. Natuurlijk moet ter plaatse worden nagegaan of een installatie van een warmtepomp met bodemcollector, aardwarmtesonde of grondwatergebruik haalbaar is. De kosten hiervoor variëren enorm. Bovenop de zuivere aansluitingskosten moet u in veel gevallen (bv. bij een aardsondeboring) nog rekening houden met kosten voor de eventuele bouwvergunningen.

Allereerst moet u zich de vraag stellen of u wilt bouwen of in een bestaand gebouw de verwarmingsinstallatie wilt vervangen. Alle warmtepompen komen in aanmerking bij nieuwbouw. Zo hoeft u geen schoorsteenrenovatie te doen of een schoorsteen te plaatsen in uw woning. Het is aangeraden om met oppervlakteverwarming (wand- of vloerverwarming) te werken indien u kiest voor een warmtepomp, zo werkt de verwarming het efficiëntst. De bedrijfskosten van een warmtepomp in nieuwbouw zijn zeer laag, omdat u gratis omgevingsenergie gebruikt om te verwarmen.

Bij het renoveren van de verwarmingsinstallatie zijn er meerdere aandachtspunten waar u rekening mee moet houden. Hier raden wij aanvullende isolerende maatregelen aan en het plaatsen van vloerverwarming. Vloerverwarming werkt met een lagere vertrektemperatuur en hoe lager deze temperatuur, hoe efficiënter de warmtepomp werkt met een lager elektriciteitsverbruik als gevolg. Met een fotovoltaïsche installatie kunt u de stroomkosten door eigen energieopwekking nog verder verlagen.

Wordt een lucht-waterwarmtepomp buiten geïnstalleerd, dan moet u door zorgvuldige planning en uitvoering de overdracht van lawaai vermijden en de geluidsbelasting beperken.

Wat de vereiste ruimte betreft, verschilt een binnen geplaatste warmtepomp niet veel van een vloerstaande verwarmingsketel.

Gebruikskosten van warmtepompen.

Warmtepompen hebben de laagste gebruikskosten. Afhankelijk van de bouwwijze en het elektriciteitstarief moet u rekening houden met 400 – 1.000 euro per jaar. Warmtepompen worden elektrisch aangedreven en werken zeer efficiënt. Het elektriciteitsverbruik van warmtepompen verschilt in elk geval naargelang de gebruikte warmtebron en de omstandigheden ter plaatse. Het is de moeite om de verschillende aanbieders te vergelijken. Zo kan u aan het meest gunstige elektriciteitstarief het elektrisch verbruik van de warmtepomp bekostigen.

Ook wat de onderhoudskosten betreft, vallen warmtepompen duidelijk voordeliger uit dan olie- of gasverwarming. Er hoeft geen schoorsteen geveegd te worden. Ook al zijn warmtepompen in gebruik overwegend onderhoudsarm, toch dient u regelmatig het koelcircuit van de warmtepomp en de mechanische onderdelen ervan te laten controleren. Een jaarlijkse check kost ca. 200 euro per jaar en voorkomt vroegtijdige slijtage.

Nu een gratis offerte voor uw warmtepomp aanvragen!

Prijzen en kosten van de verschillende warmtepomptypes.

Wat de kosten voor de aanschaf, de aansluiting en de installatie betreft, onderscheiden we verschillende types van warmtepompen:

Warmtepompen die met een buizennet in de grond werken, kunnen onderling nog hard verschillen van prijs. Bij een geothermische warmtepomp moet u de keuze maken of u horizontale of verticale buizen wenst te leggen. Horizontale buizen zijn goedkoper in aanleg maar vergen een groot oppervlak. Het voordeel van verticale buizen is dat ze nog iets efficiënter werken, u betaalt wellicht ook meer voor de plaatsing.

Water-waterwarmtepompen worden amper geplaatst in België omdat, afhankelijk van de locatie en grondsoort, er soms heel diep geboord moet worden om het grondwater te bereiken. De kosten lopen op per meter dat u moet boren.

Lopende kosten voor de warmtepomp dalen door de combinatie met een zonne-installatie.

Warmtepompen zijn perfect combineerbaar met een zonne-installatie. Warmtepompen werken bij hoge temperaturen minder efficiënt en hier toont een thermische zonne-installatie haar kracht. Met zonnewarmte wordt tot 60 procent van het jaarlijkse energieverbruik voor het sanitair warm water gedekt. Afhankelijk van de zonnestraling kunnen met zonnewarmte ook hoge temperaturen worden gehaald. In de zomermaanden en tussenseizoenen volstaat de warmte opgewekt door de thermische zonne-installatie voor de warmwaterbereiding. De warmtepomp kan uitgeschakeld blijven.

Wie met de zon zelf stroom wil opwekken voor de warmtepomp en andere huishoudtoestellen, kiest best voor de combinatie warmtepomp plus fotovoltaïsche panelen. Met behulp van een zonneboiler kunt u zo gedurende vele maanden per jaar nagenoeg autonoom verwarmen en warm water bereiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *