De blog van de verwarmingsexperts
30/08/2019

Deze verwarmingssystemen scoren het best in nieuwbouw en bij renovaties.

Verwarming op aardgas en warmtepompen zijn het populairst.
Als we een vergelijking maken tussen welke verwarmingssystemen sinds 2016 in nieuwbouw of bij renovaties worden gebruikt, zien we enkele belangrijke verschillen. De onbetwiste nummer één in beide domeinen blijft verwarming op aardgas. Bij de andere energiebronnen merken we echter interessante verschuivingen op.

Huidige ontwikkeling: verwarming in nieuwbouw.

Van januari tot december 2016 werden er in België 41.000 verwarmingstoestellen verkocht voor nieuwbouw. Bij 85,23% ging het om  verwarming op aardgas en bij 10,67% ging het om de installatie van warmtepompen. In totaal wordt aardgas dus in meer dan 34.850 nieuwbouwwoningen gebruikt.

Ook in 2018 is er amper een verschil te merken, aardgas wordt nog in 85,35% van de nieuwbouwwoningen geïnstalleerd. Verwarming op stookolie is dan weer zo goed als nergens meer te bespeuren. Wat nieuwbouw betreft, hebben warmtepompen de plaats van deze energiebron ingenomen. Het  aandeel van warmtepompen is van 10,67% in 2016 licht gestegen tot 10,87% in 2018. Het gebruik van hout/houtpellets is op het einde van 2018 gedaald tot 0,6%.

Huidige ontwikkeling: verwarming in bestaande woningen.

In bestaande woningen kon verwarming op aardgas haar aandeel van 84,87% in 2016 verhogen tot 90,88% in 2018. Eind 2018 bereikten warmtepompen in bestaande gebouwen een marktaandeel van 2,4%. Het aandeel van de overige energiebronnen, waaronder ook hout en houtpellets, nemen licht af. In 2014 koos 0,18% nog voor deze energiebron, in 2018 is dit nog 0,06%.

Verwarmingssystemen voor nieuwbouw woningen.

Cijfers blijven bewijzen dat gascondensatieketels en warmtepompen de voorkeursystemen zijn voor nieuwe woningen. Dit fenomeen zal alleen maar toenemen door het toekomstige verbod op olieketels.

Het kiezen voor een gasverwarmingssysteem is een makkelijke kortetermijnoplossing. De lage aanschaf- en exploitatiekosten maken het een aantrekkelijke keuze. Op lage termijn moet u wel stilstaan dat het gebruik van fossiele brandstoffen zal afnemen en gasverwarming dus minder interessant zal worden.

Een duurzaam alternatief is de warmtepomp. Deze heeft de laatste jaren sterk gewonnen in populariteit en dat zal blijven toenemen. Door de strenge isolatienormen zullen woningen steeds minder verwarmd moeten worden. Een warmtepomp is dan een goede keuze om met natuurlijke warmte uw woning te kunnen verwarmen wanneer nodig. Deze toestellen hebben een zeer hoog rendement dankzij hun lage temperatuur werking. Een warmtepomp is echter een grotere investering dan een gasverwarming, u kan de kosten gedeeltelijk drukken dankzij regionale premies. Warmtepompen zijn makkelijk af te schrijven op middellange termijn en geven een grote meerwaarde voor het vastgoed.

Verwarmingssystemen voor renovaties.

In tegenstelling tot nieuwbouw woningen zijn warmtepompen moeilijker te installeren in oudere gebouwen. Het grootste deel van de Belgische vastgoedmarkt dateert van voor de jaren 80. De isolatie in deze woning is meestal beduidend minder, hierdoor is de warmtepomp en minder aantrekkelijke optie.

Dit verklaart waarom er zo vaak voor gasketels wordt gekozen voor renovatie. Gebruiksvriendelijkheid, lage aankoopkosten en de bijdrage van de condensatietechnologie: dat zijn de argumenten die de doorslag geven. Bovendien zijn de meeste renovaties een 1 op 1 vervanging, wat de installatie van een nieuwe gasketel sterk vereenvoudigt en de installatiekosten verlaagt.

In Wallonië zijn de stookolieketels met condensatietechniek nog steeds een veel gekozen optie ter vervanging van een oude stookolieketel. Voor woningen die niet op het gasnet zijn aangesloten is het een logische betrouwbare keuze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *